Regels voor het leven: EZPZ boeken #1 | 12 rules for life

Regels voor het leven: Boeken review #1: 12 rules for life

Regels voor het leven. Altijd handig, maar heb je dit echt nodig? Weten we zelf niet hoe we moeten leven? Vaak weten we het wel, maar doen we het simpelweg niet altijd. Ik volgde al een tijdje Jordan B. Peterson, de auteur van het boek. Hij is naast (ex) professor ook psycholoog. Hij heeft meerdere werken geschreven en onderzoek gedaan naar gedrag, emotie, creativiteit, competentie, personaliteit, antisociaal gedrag en het effect van alcohol. Naast het schrijven van dit boek heeft hij ook zijn eigen podcast en plaatst hij zijn colleges/lezingen op YouTube. Hiernaast heeft hij momenteel een tour door Europa over zijn meest recente boek. Toen ik dit boek langs zag komen, moest ik hem wel lezen. Het boek heeft zeker niet teleurgesteld- zijn beschreven regels zijn erg nuttig gebleken. Regels voor het leven

Opzet van het boek

Het boek bestaat uit een voorwoord en introductie over Jordan B. Peterson. Hierna wordt toegelicht waar de '12 regels voor het leven' vandaan komen. Direct hierna worden de twaalf verschillende "regels" in hoofdstukken benoemd en toegelicht. Per regel worden vele verhalen, zowel persoonlijk als academisch, toegelicht. Historische verhalen zowel als filosofische elementen worden benoemd. Naast de verschillende levenslessen (hoe ik de "regels" interpreteer) is de inhoud hierdoor ook erg interessant. Dit zorgt ervoor dat je blijft lezen, en het niet maar een "gids" is.

Regels en hoofdstukken

Elk hoofdstuk bestaat dus uit één van de 12 regels bedacht door de auteur. De regels zijn als volgt (vertaald):

 1. Sta rechtop met je schouders naar achteren.
 2. Behandel jezelf net zoals iemand waar je verantwoordelijk bent om te helpen.
 3. Maak vrienden met mensen die het beste voor je willen.
 4. Vergelijk jezelf met wie je gisteren was, niet met hoe iemand vandaag is.
 5. Laat je kinderen niet iets doen waardoor jij ze minder leuk vindt.
 6. Verbeter en perfectioneer eerst je eigen huis voordat je de wereld bekritiseerd.
 7. Streef na wat betekenisvol is, niet wat snel en makkelijk is.
 8. Vertel de waarheid- of, lieg op zijn minst niet.
 9. Ga er vanuit dat de persoon waarnaar je luistert iets weet wat jij niet weet.
 10. Wees precies in je manier van spreken.
 11.  Stoor geen kinderen wanneer ze aan het skateboarden zijn.
 12. Aai een kat wanneer je er een op straat tegenkomt.

Niet elke regel lijkt even logisch. Regels 11 en 12 waren vooral erg vaag wanneer ik deze voor het eerst las. Ik kon er niet direct een les met een diepere betekenis aan verbinden. Daarom ga ik voor elk van de 12 regels langs wat mijn meest waardevolle lessen waren. Per regel komen ook een aantal voorbeelden aan bod.

Regel #1

De eerste regel was: Sta rechtop met je schouders naar achteren. Deze eerste regel ging vooral in op het belang van je eigen verlangens uiten en het staan voor je eigen mening. Mijn geleerde lessen van deze regel waren:

 • Het leven is niet altijd eerlijk verdeeld; leer hiermee omgaan. Wees je hier vooral van bewust en wordt hier niet boos om.
 • Laat niet over je heen lopen. Het hebben van een eigen mening is goed! Op deze manier wordt je ook authentieker (beschreven in de eerste EZPZ special). Natuurlijk moet je ook open staan voor andere meningen, maar het staan voor iets is altijd beter dan simpelweg meegaan met de groep.
 • Wees niet bang om gevaarlijk te zijn. Dit kan zijn in het uiten van fysieke kracht (in de sportschool bijvoorbeeld). Ook kan dit door gewaagdere keuzes in het leven te maken die niet iedereen maakt.

Regel #2

De tweede regel ging dieper in op het goed zorgen voor jezelf. De regel was: behandel jezelf net zoals iemand waar je verantwoordelijk bent om te helpen. Mijn geleerde lessen voor deze regel:

 • Overweeg en kijk wat werkelijk goed voor je is in plaats van anderen te gaan helpen. Je kan pas anderen helpen wanneer je jezelf verzorgd op een manier zoals je anderen zou verzorgen. Stel dat je verantwoordelijk voor die persoon was, hoe zou je die dan zo goed mogelijk verzorgen? Doe dit ook voor jezelf.
 • Stel jezelf de juiste vragen. 'Hoe zou mijn leven eruit zien als ik oprecht voor mezelf zou zorgen zoals ik wil?' 'Welke carrière zou mij (meer) uitdagen?' Bepaal voor jezelf welk pad je op wilt gaan.

In het hoofdstuk werd ook (in mijn mening) prachtige quote van de filosoof Nietzse benoemd:

"He whose life has a why can bear almost any how"
- Nietzse

Regel #3

De derde regel was: Maak vrienden met mensen die het beste voor je willen. Mijn geleerde lessen:

 • Omring jezelf met mensen die oprecht het beste voor je willen. Lang niet alle mensen staan achter de keuzes die je wilt maken. Echte vrienden en mensen steunen je keuzes of geven tenminste feedback. Je hoeft niet 'loyaal' te blijven aan mensen die niet het beste met je voor hebben. Weggaan van een foute groep mensen is vaak een keuze die je diep van binnen weet dat je die moet maken.
 • Belangrijk is om te beseffen dat jij wilt veranderen als persoon. Besef dat anderen hier misschien niet open voor staan. Probeer dit te accepteren, en probeer ze niet te veranderen. Hierdoor kan het zijn dat mensen moeite hebben met de 'nieuwe jij'. Als je een goede groep vrienden hebt, kijk dan of ze jou steunen in je keuzes. Als dit niet zo is, kan je altijd de keuze maken om weg te gaan. Besef echter dat dit vaak een onomkeerbaar proces is; geef niet een ander de schuld van veranderende omstandigheden als jij andere keuzes maakt. Wees hier bewust van.

Regel #4

De vierde regel: Vergelijk jezelf met wie je gisteren was, niet met hoe iemand vandaag is. Geleerde lessen:

 • Vergelijk jezelf alleen met jezelf, en nooit met anderen. Anderen kunnen een maatstaaf zijn, maar nooit een leidraad. Competitie kan goed zijn, maar iedereen is anders.
 • Vergelijk jezelf vooral met jezelf. Hoe was je gisteren? Welke keuzes heb je gemaakt?
 • Drie belangrijke vragen die je jezelf kunt stellen:
  • Wat zit mij dwars?
  • Is dit iets wat ik op kan lossen?
  • Ben ik eigenlijk wel bereid om dit op te lossen?

Als het antwoord op de drie vragen nee is, ga dan op een lager niveau zitten. Vraag jezelf bijvoorbeeld af wat je nu kunt doen. Ligt er een stapel papierwerk op je bureau? Moet dit opgeruimd worden, en loop je dit al dagen (bewust) blind voorbij? Dan is het nu tijd om dit op te ruimen. Een ander voorbeeld kan het opruimen van je huis/kamer zijn of het maken van die backup van je iPhone. Die 5GB iCloud opslag was natuurlijk net genoeg voor die ene vakantie :).

Regel #5

Laat je kinderen niet iets doen waardoor jij ze minder leuk vindt was regel 5. Deze regel is vooral bedoeld voor (toekomstige) ouders. Mijn geleerde lessen:

 • Bespreek de dingen die je niet leuk vindt aan je kinderen met je partner of een vriend. Wees niet bang om dingen te hebben die je niet leuk vind aan je kind. Op deze manier worden je kinderen sociaal opgevoed en worden ze niet dat 'irritante kind van de hoek'.
 • Vertaald uit het boek: "duidelijke regels van discipline en straf balanceren barmhartigheid en gerechtigheid. Op deze manier kan sociale ontwikkeling en psychologische volwassenheid optimaal groeien".

Regel #6

De zesde regel: Verbeter en perfectioneer eerst je eigen huis voordat je de wereld bekritiseerd. Deze regel betekende voor mij vooral niet hypocriet zijn en pas oordelen als je eigen zaken op orde zijn. Geleerde lessen:

 • Kijk (eerlijk) naar je eigen omstandigheden. Heb je je volledige potentie van kansen die op je pad kwamen benut? Werk je bijvoorbeeld hard aan je carrière, of zeur je vooral over hoe het beter kan? Verbetering begint vaak bij jezelf, niet een ander.
 • Zijn er dingen op je mentale to-do list waar je eigenlijk aan moet beginnen? Zoals dat moeilijke familiegesprek aangaan? Of dat niet-besproken onderwerp is aan gaan snijden? In het algemeen: welke dingen ontloop je al een tijdje (soms al jaren)? Pak dit op.
 • Weet je echt niks, stop dan met het doen van dingen waarvan je weet dat het slecht voor je is. Of voor anderen.

Regel #7

De zevende regel: Streef na wat betekenisvol is, niet wat snel en makkelijk is. Deze regel herinnerde mij vooral aan het concept delayed gratification, wat ingaat op het uitstellen van direct genot (zoals chocola eten). Het nastreven van een beter lichaam door het niet te eten is een voorbeeld hiervan. De Stoïcijnen konden dit ook erg goed. Dit beschrijf ik onder andere in mijn tweede boeken review over Stoïcisme. Mijn geleerde lessen:

 • Volg niet je snelle impulsen. Word je getriggerd om iets te doen wat niet 100% in lijn is met je doelen? Probeer dit te observeren en na te gaan of dit echt de goede keuze voor je is.
 • "Sacrifice is part of doing what is meaningful". Opofferingen horen erbij om te gaan voor wat je echt wilt. Besef dit, en ga ervoor. Je kunt het! Dit linkt ook naar regel 1. Ga ervoor, en neem dat (ingecalculeerde) risico.

Regel #8

Regel 8 stond in het tegen van de waarheid: vertel de waarheid- of, lieg op zijn minst niet. Geleerde lessen:

 • Volgens Peterson is het vertellen van de "waarheid de meest leefbare realiteit in levende lijve brengen". Je eigen waarheid is iets wat alleen jij als persoon (individu) kan vertellen. Dit is gebaseerd op de omstandigheden van jouw leven.
 • Als je leven momenteel niet is wat het is, probeer is de waarheid te vertellen. Dit is direct (vertaald) advies van Peterson gegeven in de laatste bladzijde van regel #8.

Regel #9

Regel 9 is misschien wel de meest interessante regel voor iedereen in het dagelijks leven. Ga er vanuit dat de persoon waarnaar je luistert iets weet wat jij niet weet. was de regel. Mijn geleerde lessen:

 • Herhaal wat je gesprekspartner zojuist gezegd heeft. Doe dit meerdere keren in het gesprek. Hierdoor controleer je of je correct snapt wat verteld is. Hierbij kan je direct (kleine of soms grote) aanpassingen in je opvatting opnemen. Op deze manier voorkom je ruis in het gesprek, en luister je echt. Dit gevoel geef je zo ook af aan je gesprekspartner.
 • Wanneer je aan het presenteren bent, presenteer dan niet aan een groep. Presenteer in plaats hiervan aan een individu- één persoon (in het publiek of groep). Op deze manier kan je begrip meten, en zelfs humor. Dit 'generaliseer' je tot je een bevestiging hebt, zoals een klein knikje, of een een lach. Hierna doe je precies hetzelfde, maar dan bij een ander persoon. Peterson: "een presentatie is niet een dialoog aan een groep, maar een gesprek".

Een quote van de Griekse filosoof Socrates vat deze lessen mooi samen:

"To know, is to know that you know nothing" 
-Socrates

Regel #10

Bij deze regel werd een prachtig voorbeeld gegeven. De regel ging over spraak: wees precies in je manier van spreken. Mijn geleerde lessen:

 • Bespreek dingen. Dingen die je niet leuk vind, waar je mee zit, of wat simpelweg je wens is. Dit kan van alles zijn, van te weinig intimiteit met je partner wat nooit besproken wordt tot een onder-het-tafelkleed-geschoven oude ruzie. Ga de confrontatie aan, en wees niet bang voor de uitkomst. Want wat is het alternatief? Een oud gezegde: 'nee heb je, ja kan je krijgen'.
 • Wees specifiek in wat je wilt (dat er verandert). Weer hier eerlijk over. Als je dit niet doet, groeit het "denkbeeldige monster onder je bed". Dit denkbeeldige monster is het probleem. Wanneer je het blijft ontkennen, of ontlopen, blijft het groeien. Op een gegeven moment bezet het de hele bovenverdieping, en moet je beneden slapen. Zelfs dan wordt het genegeerd, totdat het probleem aangehaald wordt. Dan is het monster onder het bed weer zo klein als een kikkererwt.

Regel #11

De alweer ena laatste regel ging over het alleen laten van kinderen die aan het skateboarden zijn: stoor geen kinderen wanneer ze aan het skateboarden zijn. Deze regel vatte ik vooral op als het testen van controle in een bepaalde setting. Mijn geleerde lessen:

 • Test je setting. Het is oke soms over 'de maatschappelijke grens' te gaan. Kinderen die skateboarden, vaak zonder bescherming, vallen vaak hard bij een stunt. Maar na vaak proberen, krijgen ze die vette stunt onder de knie. Maar als ze altijd bescherming hadden gedragen, was het proces een stuk minder leuk geweest. Zelfs als ze nu meer wonden hebben van het vallen. Een ander voorbeeld is het draaien van donuts met je auto op de parkeerplaats midden in de nacht. In principe test je je bestuurder skills in een niet-gecontroleerde omgeving (want dit gebeurt nooit). Zo kan een leerling bijvoorbeeld brutaal zijn tegen de docent, om te controleren of de ogenschijnlijke controle over de klas daadwerkelijk aanwezig is. In tijden van crisissituaties, zoals wanneer er brand uitbreekt en de klas geëvacueerd moet worden, moet de docent boven de klas staan en dit proces leiden.
 • In dit hoofdstuk worden veel voorbeelden uit de geschiedenis (van de mensheid) genoemd. Dit maakt dat het hoofdstuk erg fijn wegleest en kweekt tegelijkertijd begrip voor de regel.

Regel #12

De allerlaatste regel van het boek ging katten (en honden): aai een kat wanneer je er een op straat tegenkomt. Het aaien van een kat (of hond) op straat staat vooral voor het opzoeken van kleine geluksmomentjes in het dagelijks leven. Mijn geleerde lessen:

 • Zelfs als het leven erg zwaar is (op een bepaald moment), zal het altijd doorgaan. Wanneer jij of een dierbaar persoon bijvoorbeeld erg ziek is, moet je hier iets mee doen. Zo is het belangrijk te praten over de situatie. Maak hier specifiek tijd voor vrij! Bespreek in deze tijd hoe met de situatie om moet worden gegaan. Praat echt alleen in deze afgesproken tijd over de slechte situatie! Als je maar door blijft gaan in een slechte situatie, word je uiteindelijk uitgeput. Hierbij is het belangrijk deze tijd niet in de avond of nacht te plannen, want kan je niet goed slapen en blijf je denken. Slaap is erg belangrijk. Bewaar je energie voor andere dingen. Weet dat je in een oorlog zit, niet maar één gevecht. Een oorlog bestaat altijd uit meerdere gevechten.
 • Verplaats je tijdsperceptie die je gebruikt voor het leven. Wanneer de zon schijnt, en alles perfect gaat, kan je toekomstplannen maken. Maar dit is haast onmogelijk wanneer je met je been in de bek van een alligator zit. Het gaat hier vooral om het goede in het bestaan te zien. Deal met wat je hebt en geef zeker niet op.
 • Deze laatste regel gaat dus vooral in op het roeien met de riemen die je hebt. Wees dankbaar, en pak kleine geluksmomentjes. Aai die kat op straat in plaats van hem weg te jagen, bijvoorbeeld. Een geluksmomentje kan overal zijn. Het kan ook die super goede service zijn in het koffietentje. Eindelijk een koffietentje die écht geeft om zijn klanten, bijvoorbeeld. Zoals de Romeinse dichter Horatius zei: "carpe diem" (pluk de dag).

Oordeel over het boek

12 rules for life heeft een aantal nuttige levenslessen en praktische tips benoemd welke ik zelf toe ga passen. Het frequent samenvatten van wat je gesprekspartner vertelt bijvoorbeeld. Maar vooral het openstaan voor nieuwe dingen neem ik mee. Ga er altijd vanuit dat je gesprekspartner iets weet wat jij (nog) niet (helemaal) weet.

Hiernaast leest het boek ook erg fijn weg. De verschillende 'regels' zijn makkelijk begrijpbaar door de levenslessen en verhalen van de auteur. Dit maakt het boek ook leuk om te lezen, waardoor ik het zeker aanraad.

Ik heb zelf de Engelse versie van het boek gelezen. Dit was soms lastig, zelfs met een Engels niveau op C1 (VWO)-level. Dit komt omdat de auteur veel niet-vaak voorkomende woorden gebruikt. Mocht je geïnteresseerd zijn in het boek, kan je er ook voor kiezen de Nederlandse versie aan te schaffen. Na een aantal reviews te hebben gelezen, schijnt de vertaling hiervan erg slecht te zijn. Zelfs als je niet alles begrijpt, zou ik om deze reden alleen al de Engelse versie aanraden.

Op het moment van schrijven is 12 rules for life te koop voor 12,44 op Bol.com (geen affiliate link). De Nederlandse versie is duurder; tussen de 14 en 22,50 euro.

Nooit een artikel missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief met je emailadres!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *