Leiderschap: de moed om te Leiden | EZPZ boeken review #8

Leidershap: De moed om te leiden: boeken review #8

Leiderschap, een skill of eigenschap welke allang niet meer alleen voor managers en leiders is.Volgens Sander Aarts begint leiderschap bij jezelf. In zijn nieuwste boek 'De moed om te Leiden' schrijft Sander over leiderschap, integriteit en liefde. 

Dit is de tweede boekenreview over een boek van Sander. Eerder schreef ik al zeer positief over zijn vorige boek: Niet te Breken. Sander Sander staat bekend als 'de best getrainde militair van de Nederlandse Special Forces'.

Leiderschap: De moed om te leiden artikel thumbnail

Opzet van het boek

Het boek gaat zoals al gezegd in op leiderschap. Sander heeft het boek opgedeeld in zeven delen. Elk deel is een 'Special Force', een skill welke je helpt om (persoonlijk) leiderschap te creëren. Ik zal per deel toelichting geven op de (naar mijn mening) belangrijkste punten. Hierbij geef ik praktische voorbeelden welke voor mij persoonlijk van toepassing zijn of waren.

Afsluitend geef ik mijn mening over het boek. Was het boek beter dan Sander's vorige boek? En moet je dit boek gelezen hebben om dit boek beter te begrijpen bijvoorbeeld? Ten slotte kijk ik naar de praktische toepassingen om mijn eigen leiderschap in het leven te verbeteren.

Over de auteur: Sander Aarts

Sander Aarts is ex-militair van de Special Forces. Hij heeft bijna alle denkbare militaire functies bekleed, waarbij hij vaak leidinggevende was. Hij is in 2018 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden. Sander heeft in totaal 16 jaar bij de Special Forces gediend. Hierbij heeft hij veel geleerd over leiderschap, liefde en zichzelf.

Leiderschap deel 1: Zelfkennis

Het eerste deel over leiderschap ging in op zelfkennis. Volgens Sander vergeten de beste leiders nooit hun basis. Waar komen ze vandaan, en welke skills zijn en blijven altijd essentieel? Deze leiders staan open om te leren van anderen, ongeacht verschillende (hiërarchische) posities. Deze leiders zijn niet arrogant. Hun leiderschap zorgt juist voor verbinding. De leiders die hun basis niet vergeten, zijn daarom ook nederig.

Leiderschap deel 2: Moed

Het tweede deel over leiderschap ging in op het begrip moed. Sander geeft met een quote van Nelson Mandela mooi weer wat moed is:

"I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear"

-Nelson Mandela

Een belangrijke stap in de richting van persoonlijk leiderschap is moed. De dood is hierin een vaak onbesproken, maar o-zo belangrijk onderwerp. Sander benoemt dit meerdere keren in zijn boek. Het in de ogen kijken van de dood was voor hem bijvoorbeeld bevrijdend. Een quote van Sander op pagina 72: 'Slimmer dan het leven zelf zijn we zeker niet. Misschien is dat wel het grootste geschenk van de dood: nederigheid richting het leven. Leer te vertrouwen op het grotere geheel en laat je leiden door iets wat iets wat vele malen slimmer en krachtiger is dan alle mensen bij elkaar. Gebruik die intelligentie om jezelf en de mensen om je heen te gaan leiden'.

De angst om niet goed genoeg te zijn

Één van de grootste angsten na de angst voor de dood is vaak dat je je niet goed genoeg voelt. Sander zegt hierover dat mensen altijd iets van je zullen vinden. Je kan dus beter je eigen pad volgen. Een praktisch voorbeeld van mezelf is als volgt: ik heb tot ongeveer twee jaar geleden mezelf altijd 'ingehouden'. Ik was altijd al enthousiast en net iets drukker dan 'geaccepteerd' werd. Althans, dat dacht ik. Daarom heb ik jarenlang mezelf altijd 'gedragen', was ik niet irritant en volgde ik naadloos alle regels. Ik was eigenlijk een soort volger van de ongeschreven regels van de maatschappij. Toen ik hiermee stopte, werd ik direct gelukkiger. Mensen vonden mij af en toe irritant en druk, of zelfs raar, maar dat was in zekere zin ook zo. En dit is oke. Ik kon op deze manier authentieker worden en zo gelukkiger en meer mezelf zijn.

Sander raad iedereen aan om te pionieren. Steek je kop boven het maaiveld uit, en wees bereid om de eerste stap te zetten. Bepaal voor jezelf het 'point of no return' zoals vaak ik militaire acties voorkomt. Waar wil je naartoe, en vanaf wanneer kan je niet meer terug? Als je iets écht wilt, is dit juist goed.

Leiderschap deel 3: Kracht

De derde 'Special Force' ging in op het begrip kracht. Één van de onderdelen welke er voor mij uit sprong, was discipline. Sander benoemt het stellen van microdoelen en je hieraan (vast)houden. Door microdoelen te stellen, zal je brein je niet tegenwerken (weerstand bieden) bij het opbouwen van iets nieuws. Door steeds kleine nieuwe neurale paden aan te leggen in je brein, en niet 'ineens' een te grote stap te zetten, kan je al meer integer worden in de dingen die je écht wilt doen. Zo word je elke dag 1% beter als doelstelling, bijvoorbeeld.

Hiernaast behandelt Sander ook een zeer persoonlijk onderwerp vanaf dit hoofdstuk. Het trauma welke hem al vanaf 6-jarige leeftijd aan is gedaan. Omdat dit zo'n persoonlijk onderwerp is, ga ik verder niet in op dit onderwerp.

Leiderschap deel 4: Helderheid

Externe validiteit komt in deel vier van het boek aan bod. Je kan iets nooit helemaal goed doen voor en ander. Vaak hebben mensen waardering van anderen nodig om zichzelf goed te voelen. Een goed voorbeeld hiervan is terug te vinden op social media. Mensen delen hun successen en beste momenten, maar nooit de slechte momenten.

Sander benadrukt de belangrijkheid van het doen van werk waar je júist geen externe validatie krijgt. Hij benoemt hierbij ook het 'single point focus': het focussen op maar één taak tegelijk. Dit is steeds lastiger in een wereld waarbij snelle, kortdurende dopaminekicks je om de oren vliegen.

Zijn bij de pijn: omvormen tot liefde

Hiernaast wordt 'pijn' behandeld in dit deel over leiderschap. Meditatie kan helpen bij het 'zijn bij de pijn' volgens Sander. Hierdoor krijg je compassie voor pijn, en kan je het omvormen tot liefde met je hart. In het boek geeft Sander weer hoe dit mogelijk is. Zo kan je je een persoon inbeelden met wie je een slechte relatie hebt, bijvoorbeeld. Deze persoon neem je mee in je ademhaling tijdens de meditatie. Op deze manier krijg je meer compassie voor de persoon.

Sander sluit het hoofdstuk af met een passende quote van Ram Dass. Deze is als volgt:

"What you meet in another being is the projection of your own level of evolution"

-Ram Dass

Leiderschap deel 5: Integriteit

Persoonlijk leiderschap gaat over het één zijn tussen je intenties (doelen) en je acties welke je daartoe zet. Dit is ook wel integriteit: eerlijk zijn.

Sander benoemt het toegeven van je fouten en de relatie met betrouwbaarheid. Echt leiderschap begint bij het vragen van dingen die je niet weet, dat is niet dom. Daar leer je juist van. Zo word je integer en 'echt'. Een persoonlijk voorbeeld hiervan is hoe ik zou willen leven, en de daadwerkelijke acties die ik doe om daartoe te komen. Deze acties zijn niet altijd in lijn met mijn einddoel. Zo wil ik volgend jaar gaan droogtrainen voor mijn beste fysieke shape ooit. Echter eet en drink ik momenteel niet altijd even gezond. Ik vertel dan tegen mezelf: 'Nu kan het nog. Later niet meer'. Hierdoor ga ik echter in tegen mijn 'regels om te leven'. Ik wil namelijk gezond leven en mezelf in kunnen houden. En dit lukt niet altijd, en daar baal ik dan van.

Leefregels: echt persoonlijk leiderschap

'Rules of engagement' zijn regels waarnaar je leeft. Ik benoemde hierboven al kort dat ik bijvoorbeeld gezond wil leven. Deze regels zouden niet onderhandelbaar moeten zijn. Dan ben je echt integer. Op die manier word je ook eerlijker en betrouwbaarder voor je omgeving. Anderen zullen je eerder vertrouwen en op jou kunnen bouwen. Een niet-onderhandelbare leefregel voor mij is bijvoorbeeld het gaan naar de sportschool. Dit doe ik minstens vier keer per week, dit is niet onderhandelbaar.

Social media gebruik: alles heeft een prijs

De hele dag op je telefoon of online leven heeft een prijs. Sander benoemt het nut van het inplannen van 'social media vrije periodes'. Een voorbeeld hiervan is een weekend per maand waarin je letterlijk 'disconnect'. Je kan hiernaast bijvoorbeeld een oude Nokia kopen om alleen essentiële telefoontjes te plegen. En je zou je sociale media (als bedrijf bijvoorbeeld) uit kunnen besteden. Dit is ook persoonlijk leiderschap.

Sander benoemt in dit hoofdstuk ook een handige tip: 'binaural beats'. Dit is muziek wat zorgt voor hersengolven op een langzame frequentie. Door dit te luisteren, word je creativiteit gestimuleerd.

Leiderschap deel 6: Coherentie

De zesde Special Force gaat in op coherentie. Iedereen heeft basisbehoeften. Zo is het goed om af en toe te checken waar je fysiek en mentaal staat. Dit kan bijvoorbeeld door te 'HALT-methode': ben je Hungry, Angry, Lonely of Tired?

Stel prioriteiten in je taken zodat je energie kan uiten aan de dingen die wél belangrijk voor je zijn. De 34ste president van de VS en opperbevelhebber van de geallieerden, Dwight D. Eisenhower, heeft hier een matrix voor bedacht. Deze bestaat uit de assen 'belangrijk' en 'dringend'. Het scrollen van social media is bijvoorbeeld niet dringend én niet belangrijk. Hier zou je dus zo weinig mogelijk tijd aan moeten besteden.

Persoonlijk leiderschap: kom in balans

Neurowetenschapper Andrew Huberman heeft 'No Sleep Deep Rest' (NSDR) bedacht. Dit is gebaseerd op Yoga Nidra, welke een yoga-ademhalingstechniek is. Dit kan je helpen om meer in balans te komen. Hiernaast helpt het wandelen in de natuur ook. Dit zou de creativiteit verbeteren. Hiernaast worden problemen ogenschijnlijk vaak opgelost door een oplossing welke bedacht is door te wandelen in de natuur. Sander benoemt dat bekende denkers zoals Friedrich Nietzsche , een van de meest invloedrijkste moderne denkers, ook vaak wandelden. Nietzsche wandelde zelf zo'n zeven uur per dag.

Leer jezelf en je team beter kennen: handige tools

Sander benoemt verschillende tools om jezelf beter te leren kennen. Dit kan door middel van ademhalingsoefeningen en ontspanning. Echter zijn hier ook tools voor, zoals de kernkwadranten en de fasen van Tuckman. Door te onderzoeken waar je kernkwaliteit zit, kan je ook leren over je valkuilen. Als je dit binnen een team doet, creëer je meer onderling begrip en kan je beter samenwerken. De verschillende fasen van Tuckman geven weer waar je als team staat.

Leiderschap deel 7: Liefde

De laatste Special Force gaat in op het begrip liefde. Sander is ervan overtuigd dat leven en leiden vanuit liefde de sleutel is voor oprecht, integer en effectief leiderschap. Het vergeven van anderen, zelfs als je onrecht is aangedaan, is een van de meest mooie voorbeelden hiervan. Je doet hiervan als het ware afstand van je 'recht om wraak te nemen'. Dit zou je meer rust moeten bieden. Hoe moeilijk dit proces dan ook is.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de 'Sedona-techniek': ook wel de 'release techniek'. Het helpt bij het loslaten van emoties.

Het beoefenen van dankbaarheid

Door dankbaar te zijn voor iets of iemand, stap je met een totaal andere energie een ruimte in. je kan dankbaar zijn voor van alles: je werk, familie of privézaken. Het beoefenen van dankbaarheid komt niet vanzelf: dit 'train' je als het ware door het vaker te doen.

Ten slotte benoemt Sander het voorbereiden op de dood. Dit kan je doen door je in te beelden dat je huidige ademhaling de laatste is. Dit betekent niet dat je al wenst naar deze laatste ademhaling; maar vooral dat je voorbereidt bent op wat uiteindelijk komen gaat.

Oordeel over het boek

Het boek 'De moed om te leiden' verschilt echt van Sander's andere boek: 'Niet te breken'. 'De moed om te leiden' gaat veel meer over 'zachte' begrippen zoals liefde, meditatie en coherentie, waar het andere boek juist meer inging op de 'stoere' Special Forces-verhalen. Deze komen uiteraard ook terug in 'De moed om te leiden', maar in mindere mate.

Het boek lees makkelijk weg, omdat elke Special Force is opgedeeld in subhoofdstukken/paragraven. Sander geeft specifieke voorbeelden om een verandering op het gebied van leiderschap door te maken. Hiernaast beschrijft hij het nut ervan ook.

Conclusie

'De moed om te leiden' gaat in op (persoonlijk) leiderschap en het worden van een integer persoon. Sander heeft zich in het boek enorm kwetsbaar opgesteld. Dit zorgt ervoor dat je goed kan resoneren met zijn verhalen. Door deze toelichting, kon ik persoonlijke situaties linken aan de voorbeelden uit het boek. Dit heeft mij aan het denken gezet over hoe ik in het leven sta. Zo heb ik bijvoorbeeld een lijst met 'niet-onderhandelbare regels' opgesteld. Hiernaast ben ik na gaan denken over mijn persoonlijke doel: waar wil ik naartoe? Zijn de stappen die ik zet wel in de juiste richting, of moet ik veranderen?

Het boek is een mooie opvolger op 'Niet te breken'. Geregeld komen er verhalen of punten uit dat boek terug. Het is niet nodig om dat boek gelezen te hebben. Het is echter wel een aanrader.

Op het moment van schrijven is 'De moed om te leiden' op Bol.com te koop voor 22,99 als paperback (geen affiliate link). Ik raad 'De moed om te leiden' aan iedereen aan die meer integriteit in het leven wilt creëren.

Nooit een artikel missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief met je emailadres!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *