Privacy policy

Project: Zelfverbetering, gevestigd aan Oranjestraat 10, 4051BD, Ochten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
projectzelfverbetering.nl
Oranjestraat 10, 4051BD, Ochten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@projectzelfverbetering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Media bij het plaatsen van een comment

Een geanonimiseerde string, gecreëerd vanuit uw email adres (ook wel de 'hash'), wordt mogelijk aangeleverd aan de Gravatar service om te bekijken of u dit gebruikt. De privacy policy van Gravatar is hier te vinden: https://automattic.com/privacy/.

Nadat uw comment geaccepteerd is, wordt uw profielfoto (afbeelding) getoond naast uw comment tekst. Hierbij is deze foto en de comment direct zichtbaar voor alle websitebezoekers in de context van uw comment.

Als u ervoor kiest een comment achter te laten op Project: Zelfverbetering, stemt u in met het opslaan van uw naam, email adres en eventuele cookies op de website. Deze cookies zijn voor uw gebruikerservaring zodat u uw details bij uw volgende comment dit niet nogmaals in hoeft te vullen. Deze cookies bestaan voor een jaar.

Geembedde content van andere websites

Artikelen op deze website bevatten mogelijk geembedde content (bijvoorbeeld videos, afbeeldingen, artikelen, etc.). Geembedde content van andere websites gedragen zich in exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker dit op de andere website had bezocht.

Deze websites maken mogelijk gebruik van cookies, verzamelen data over u, of gebruiken zelf third-party tracking (derden die data verzamelen en/of analyseren). Ook monitoren deze mogelijk interactie met deze geembedde content, waaronder ook het bijhouden (tracken) van uw interactie met de geembedde content als u een account heeft en ingelogd bent op de desbetreffende website.

Met wie delen wij data

Project: Zelfverbetering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Project: Zelfverbetering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Maximaal 1 jaar voor data die verplicht gedeeld moet worden.

  • Hieronder valt ook het versturen van een email via ons contactformulier.

Ongelimiteerd wanneer u vrijwillig uw data aan Project: Zelfverbetering verstrekt.

  • Dit is alleen in het geval van het plaatsen van een comment of in het geval van vrijwillige verstrekking van uw emailadres om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief. U kunt u ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief.

Rechten over uw data

Als u in enige vorm data (zoals een comment achterlaten of uw emailadres opgegeven voor de nieuwsbrief) kunt u een aanvraag doen naar de persoonlijke data die wij opslaan over u. Hierbij wordt al uw data verstrekt. U kunt ook een aanvraag doen om handmatig persoonlijke data te laten verwijderen door ons. Dit bevat geen data die wij verplicht zijn op te slaan voor administratieve, legale of beveligingsdoeleinden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@projectzelfverbetering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Project: Zelfverbetering zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Project: Zelfverbetering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar uw data naartoe gaat

Project: Zelfverbetering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Project: Zelfverbetering analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van blogposts en eventuele andere diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
  • Project: Zelfverbetering volgt uw surfgedrag mogelijk over verschillende webpagina's waarmee wij onze blogposts en diensten afstemmen op uw behoefte;
  • Bezoeker comments worden mogelijk gecontroleerd door een geautomatiseerde spam detectie service.

Cookies en gebruik hiervan

Project: Zelfverbetering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Project: Zelfverbetering gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Voor het inzien en wijzigen van uw cookie voorkeuren, klikt u op de cookie banner rechts onderin de website. U kunt dit ten alle tijden aanpassen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Een voorbeeld van een cookie (Google Analytics):

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Project: Zelfverbetering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@projectzelfverbetering.nl.